ENG

VÁROSI PERIFÉRIA

Barnamezők és munkáskolóniák komplex szocio-ökológiai városrehabilitációs lehetőségei 

2023 —

Közreműködnek:
Dr. Varga Anna, Dr. Dobák Judit, Papp Gergely, Berecz Diána, Kappeller Georgina, Lucie Chuchmakova, Guba Sándor és Hámori Péter (Gubahámori)

Kapcsolat:
Papp Gergely

A kelet-közép európai térség nehézipari múlttal rendelkező városainak szövetében jelentős mértékű hasznosítatlan vagy alulhasznosított barnamezős területek találhatók, hátrányos és szegregált településrészek közvetlen közelében. Az elterjedt városi beavatkozások jellemzően a szociális kihívásokra felzárkóztatási kérdésként koncentrálnak, és a gazdaságfejlesztéshez külső, piaci szereplők beruházásaira várnak, ahol a természeti és épített környezeti erőforrásai nem hasznosulnak.

A projekt célja egy környezetileg, társadalmilag és gazdaságilag fenntartható, az épített, természeti és társadalmi adottságokra egyaránt reflektáló urbanisztikai léptékű komplex regenerációs keretrendszer kialakítása, újraértelmezve és hasznosítási lehetőséget kínálva az érintett városi területek ipari és munkás kultúrájához kapcsolódó örökségnek. A kezdeményezés szemléletének középpontjában az emberközpontú városi zöld átmenet elveire alapozó ipari, helyi gazdasági és társadalmi örökség újraértelmezése és fejlesztést vonzó képességének megteremtése áll.

A szocioökológiai keretrendszer célja szervesen összekapcsolni a hasznosítatlan, megrekedt rekultivációs fázisokban lévő barnamezős, továbbá mellettük elhelyezkedő, leromló épített környezetű, szegregálódó területek revitalizációjának fejlesztési lehetőségeit. A keretrendszer alapját képező helyspecifikus urbanisztikai koncepciók a városi önkormányzatok érintett osztályainak, a helyi lakóközösségeknek, civil szervezeteknek és vállalkozásoknak bevonásával zajló, szomszédsági és városi szintű felmérési és egyeztetési folyamatra épül, jelenleg két hazai helyszínen tesztelve a folyamatot.  A PAD célja, hogy feltárja a kortárs élő örökség és meglévő erőforrások rétegeit, elősegítse az érdekelt felek közös tudásbázisának megteremtését, és erre a közös tudásra építve módszertani keretet hozzon létre a természeti és épített örökség felértékelését célzó adaptív területhasznosítási lehetőségeket előmozdításáért.

Keretrendszert megalapozó helyspecifikus tevékenységek:

  • helyi és szakmai többszintű stakeholder bevonás és platformépítés
  • értékleltár
  • hiány és erőforrástérképezés
  • térhasználat és térstruktúra vizsgálat
  • adaptív funkció- és lakásmix átalakítási tervek
  • az újrahasznosítás mint munkafolyamat köré szervezhető folyamatok kialakítása
  • természetalapú megoldásokat becsatornázó regeneratív városi terek tervezés
  • innovatív városi pilot projektek generálás

A projekt az Európai Unió "Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjának támogatásával valósul meg. Az Európai Bizottság támogatása nem jelenti a projektben megvalósított tevékenységek tartalmának jóváhagyását, amely kizárólag az azt megvalósítók álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.