ENG

BUDAPEST BIKE EQUITY

Városi mobilitás és társadalmi hozzáférés

2017 —

A Bike Equity kezdeményezésünk városok, települések és térségek kerékpározás fókuszú társadalmi hozzáférésének, különböző településrészek és szomszédságok egyenlőtlen infrastrukturális feltételeinek és kerékpár-használati lehetőségeinek vizsgálatáért és megjelenítéséért indítottuk. Kutatási, szemléletformálási és részvételi mobilitás-tervezést ösztönző tevékenységünk célja a közbringa-rendszerek területi bővítésének és a kerékpárhasználat társadalmi hozzáférésének növelése hiányos hozzáférhetőségű és hátrányos helyzetű lakossággal rendelkező térségek, város- és településrészek lakóközösségeinek és civil szervezeteinek bevonásával.

Elsőként Budapest kerékpáros fejlesztéseit és közbringa rendszerének területi bővítését vetettük össze az érintett városrészek különböző területeinek és szomszédságainak a kiépülő rendszerhez való társadalmi és infrastrukturális hozzáférésével. Célunk a részvételi alapú mobilitás-tervezés előmozdítása a budapesti közbringa-rendszer, kerékpár infrastruktúra és használat fejlesztésénél, ösztönözve a szélesebb társadalmi hozzáférés lehetőségeit az érintett területek lakosságának és civil szervezeteinek bevonásával a tervezési folyamatba.